Đăng ký Đăng nhập

Đổi Thẻ Cào Thành Tiền Mặt

LƯU Ý!

- Quý khách gửi thẻ mệnh giá 100.000 đ mà mệnh giá thực là 50.000 đ thì quý khách sẽ nhận được số tiền là 50.000 đ x Chiết khấu thẻ x 50%

- Quý khách gửi thẻ mệnh giá 50.000 đ mà mệnh giá thực là 100.000 đ thì quý khách sẽ nhận được số tiền là 50.000 đ x Chiết khấu thẻ x 50%

- Quý khách đủ điều kiện lên Thành viên VIP Inbox GÓC CHÁT màn hình để được nâng chiết khấu

- Thẻ cần ghi đúng serial. Cố tình ghi sai serial sẽ không được hỗ trợ giải quyết khiếu nại

Xem lịch sử ĐỔI THẺ CÀO: Tại đây 

Bảng phí đổi thẻ cào

Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
THÀNH VIÊN VIP/ API 14% 14% 14% 11.5% 13% 14% 14% 15% 14%
THÀNH VIÊN 15% 14% 14% 12% 13% 14% 14% 15% 14%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
THÀNH VIÊN VIP/ API 15% 14% 14% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5%
THÀNH VIÊN 15% 14% 14% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
THÀNH VIÊN VIP/ API 23% 23% 22% 22% 22% 22% 22% 19% 19%
THÀNH VIÊN 23% 23% 23% 22% 22% 22% 22% 20% 20%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
THÀNH VIÊN VIP/ API 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
THÀNH VIÊN 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
THÀNH VIÊN VIP/ API 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
THÀNH VIÊN 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 13% 13%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
THÀNH VIÊN VIP/ API 25% 25% 25% 17% 17% 17% 17% 16% 16%
THÀNH VIÊN 25% 25% 25% 17% 17% 17% 17% 16% 16%
Nhóm thành viên Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
THÀNH VIÊN VIP/ API 20% 20% 20% 20% 20%
THÀNH VIÊN 20% 20% 20% 20% 20%
Nhóm thành viên Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ Thẻ 2,000,000đ Thẻ 5,000,000đ
THÀNH VIÊN VIP/ API 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
THÀNH VIÊN 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%