Đăng ký tài khoản
Mật khẩu cấp 2 không được giống với mật khẩu đăng nhập.

Hoặc bạn có thể đăng ký tài khoản bằng cách nhắn tin theo cú pháp sau (phí 1000đ)

MV GT1S DK [tên đăng nhập] gửi 8085

Ví dụ: MV GT1S DK minhthu123 gửi 8085