Đổi Thẻ Cào Thành Tiền Mặt
"Nếu bạn dành 0,01% tin tưởng vào ví điện tử GT1S 
Chúng tôi sẽ chứng minh 99,99% còn lại"

LƯU Ý:
Sai mệnh giá -50% của mệnh giá nhỏ hơn (Quý khách cần xem kỹ mệnh giá) 
Điều kiện nâng hạng Vip: Quảng cáo Web GT1S lên tin hoặc trang cá nhân  

► Chỉ gạch card và Kết nối Api với các cá nhân có nguồn thẻ hợp pháp, (lừa đảo, cờ bạc, trộm cắp... phát hiện khóa tài khoản v.v.). Tài liệu API

Thẻ cần ghi đúng seri, cố tình ghi sai seri sẽ không được giải quyết. Để kiểm tra trạng thái thẻ cào, check seri thẻ cào (phí 500 đồng): TẠI ĐÂY

 

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 13.5% 13.5% 12.9% 11.9% 11.9% 12.5% 12.5% 13.5% 14.5%
Vip/ Ví GT1S 13.4% 13.4% 12.8% 11.8% 11.8% 12.4% 12.4% 13.3% 14.3%
Siêu Vip/Api 11.1% 11.1% 10.1% 9.9% 9.9% 10.9% 10.9% 12.1% 12.1%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 10.5%
Vip/ Ví GT1S 9.6% 9.6% 9.6% 9.6% 9.6% 9.6% 9.6% 10.4%
Siêu Vip/Api 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 7.5% 10.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 17.9% 17.9% 17.9% 17.9% 17.9% 17.9% 17.9% 17.9%
Vip/ Ví GT1S 17.7% 17.7% 17.7% 17.7% 17.7% 17.7% 17.7% 17.7%
Siêu Vip/Api 16.6% 16.6% 16.6% 16.6% 16.6% 16.6% 16.6% 16.6%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8% 15.8%
Vip/ Ví GT1S 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6% 15.6%
Siêu Vip/Api 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 14.9% 14.9%
Vip/ Ví GT1S 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.7% 14.7%
Siêu Vip/Api 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7% 13.7%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành viên 20% 20% 15% 15% 15%
Vip/ Ví GT1S 19% 19% 14% 14% 14%
Siêu Vip/Api 18% 18% 13% 13% 13%
Nhóm 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 25% 25% 25% 25% 25%
Vip/ Ví GT1S 25% 25% 25% 25% 25%
Siêu Vip/Api 22% 22% 22% 22% 22%
Nhóm 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Thành viên 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
Vip/ Ví GT1S 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Siêu Vip/Api 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%