Đổi Thẻ Cào Thành Tiền Mặt
"NẾU BẠN DÀNH 0,01% TIN TƯỞNG VÀO VÍ ĐIỆN TỬ GT1S
CHÚNG TÔI SẼ CHỨNG MINH 99,99% CÒN LẠI" 

LƯU Ý:
Sai mệnh giá -50% của mệnh giá nhỏ hơn  (Quý khách cần xem kỹ mệnh giá) 

Điều kiện nâng hạng Vip: Quảng cáo Web GT1S lên tin hoặc trang cá nhân   

Thẻ cần ghi đúng serial. Cố tình ghi sai serial sẽ không được hỗ trợ giải quyết khiếu nại!

► Chỉ Kết nối Api với các Shop game, shop dịch vụ tuân thủ quy định pháp luật, (lừa đảo, cờ bạc...) phát hiện khóa tài khoản v.v. Tài liệu API TẠI ĐÂY

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 16.5% 16.5% 16.5% 13.5% 13.5% 14.3% 14.3% 15.9% 15.9%
Vip/ Ví GT1S 16.4% 16.4% 16.4% 13.4% 13.4% 14.2% 14.2% 15.8% 15.8%
Siêu Vip/Api 13.9% 13.9% 13.9% 11.8% 11.8% 12.6% 12.6% 13.2% 13.2%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 13.9% 13.9% 13.9% 13.9% 13.9% 13.9% 13.9% 13.9%
Vip/ Ví GT1S 13.8% 13.8% 13.8% 13.8% 13.8% 13.8% 13.8%
Siêu Vip/Api 11% 11% 11% 10.9% 10.9% 10.9% 10.9% 10.9%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 16.5% 16.5% 16.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5%
Vip/ Ví GT1S 16.3% 16.3% 16.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3% 15.3%
Siêu Vip/Api 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 13% 13% 13% 13%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 14.9% 14.9% 14.9% 14.9% 14.9% 14.9% 14.9% 14.9% 14.9%
Vip/ Ví GT1S 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8% 14.8%
Siêu Vip/Api 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 13% 13%
Vip/ Ví GT1S 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 12.5% 12.5%
Siêu Vip/Api 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 11% 11%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 17%
Vip/ Ví GT1S 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 16%
Siêu Vip/Api 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 14%
Nhóm 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 25% 25% 25% 25% 25%
Vip/ Ví GT1S 25% 25% 25% 25% 25%
Siêu Vip/Api 22% 22% 22% 22% 22%
Nhóm 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Thành viên 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18%
Vip/ Ví GT1S 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17%
Siêu Vip/Api 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Nạp Tuop cà rốt CK 25%, Nạp tiền điện thoại CK 15%, Nạp Data CK 15%

►  Nạp tuop cà rốt của Teammobi chiết khấu lên đến 25% Tốc độ 5 giây xong

►  Nạp Data chiết khấu lên đến 15% tốc độ 5 giây xong

► Thanh toán tiền Điện thoại trả trước, trả sau chiết khấu lên đến 15% tốc độ 5 giây xong