Nạp tiền điện thoại

Dịch vụ nạp tiền tài khoản sim Viettel trả sau

Nạp Viettel trả sau Chiết khấu
20,000 đ 6%
50,000 đ 4%
100,000 đ 6%
200,000 đ 6%
300,000 đ 6%
500,000 đ 6%