Đăng ký data
Gói Data ST Viettel Chiết khấu
Gói ST90 đăng ký 1 tháng 12%
Gói ST120 đăng ký 1 tháng 12%
Gói ST150 đăng ký 1 tháng 12%